roru

843 555

Cerere de finantare

Atenţie

Pentru ca cererea Dvs să fie procesată, Vă rugăm să transmiteţi:
Buletinul de identitate
la adresa de e-mail:
salut@creditrapid.md sau pe unul din numerele de fax: 45 54 77, 46 89 66.

Persoane fizice

Cîmpuri obligatorii
 
Solicitantul de finanţare
Nume
Prenume
Patronimic
Localitatea
Strada
Numărul
Ap.
Tel. domiciliu?
Tel. mobil
Tel. serviciu?
Tip locuinţă :    
Localitatea
Strada
Numărul
Ap.
Locul actual de muncă
Adresa angajatorului
Funcţia deţinută
Venituri personale
Venituri ale altor membri ai familiei
Credite active : Sold rămas
Valuta
Persoana a doua de contact (soţ, soţie, părinţi, copii)
Nume
Prenume
Patronimic
Locul actual de muncă
Tel. domiciliu?
Tel. mobil
 
Scopul şi condiţiile finanţării
Bunul/serviciul solicitat spre finanţare
Suma împrumutului solicitat
MDL
Furnizorul bunului/serviciului
Termenul
Alte
În caz că nu sînteţi beneficiarul direct al împrumutului, rugăm să indicaţi beneficiarul: Nume, Prenume
IDNP
Referitor la decizia luată în urma analizei cererii de finanțare veți fi informat prin SMS. Dacă doriți indicați o altă formă de a vă informa:
În caz că sunteţi o persoană expusă politic, rugăm să indicaţi:
Consimţămîntul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal

Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către ÎM „Credit Rapid” SRL, (IDNO) 1008600036589, cu sediul în mun. Chisinău, str. Socoleni, 1, în scopul verificării veridicității informației din documentele prezentate de către mine sau alte persoane, după cum urmează:IDNP, numele și prenumele, patronimicul, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, imaginea grafică (fotografia), situația familială, datele personale ale membrilor familiei, datele din certificatul de înmatriculare, situația economică și fianciară, datele privind bunurile mobile si imobile deținute, datele bancare, semnătura, numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa (domiciliul/reședinta), adresa de e-mail, profesia și locul de munca, obișnuințele/preferințele/comportamentul, caracteristicile fizice.

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate în acest formular precum şi documentele anexate sunt complete, exacte și corecte. Prezentul consimțământ cu privire la verificarea datelor cu caracter personal este acordat la etapa înaintării cererii de finanțare pentru o singură dată, iar în caz de încheiere a contractului pentru toată perioada de executare a contractului, iar în acest sens ofer deținătorului de date să acceseze datele de la deținători ai sistemelor informaționale.

Data:
Semnătura:
Buletinul de identitate
Atașați buletinul de identitate
Atașați buletinul de identitate
Introduceţi codul prezentat în imagine
Tipăreşte
Transmite
Curăță
Copyright © Credit Rapid 2009—2018