roru

843 555

Cerere de finantare

Atenţie

Pentru ca cererea Dvs să fie procesată, Vă rugăm să transmiteţi:
Buletinul de identitate
la adresa de e-mail:
salut@creditrapid.md sau pe unul din numerele de fax: 45 54 77, 46 89 66.

Credite persoane fizice


Oferim credite avantajoase pentru persoane fizice atît pentru procurarea bunurilor casnice, echipamentelor IT, automobilelor noi şi uzate cît și pentru necesități personale. Completează acum cerere de finanațare pentru persoane fizice și beneficiază de cele mai bune condiții de creditare.

Cîmpuri obligatorii
 
Solicitantul de finanţare
Nume
Prenume
Patronimic
Locul de trai Localitatea
Strada
Numărul
Ap.
Contacte Tel. domiciliu?
Tel. mobil
Tel. serviciu?
   
Starea civilă    
Tip locuinţă    
  Localitatea
Strada
Numărul
Ap.
Deţinător de autoturism Marca/model
Anul producerii?
 
Locul de muncă Locul actual de muncă
Funcţia deţinută
Adresa angajatorului
Vechimea la locul actual de muncă?
 
Persoana a doua de contact (soţ, soţie, părinţi, copii)
Nume
Prenume
Patronimic
Locul actual de muncă
Statut/Grad de rudenie
Contacte Tel. domiciliu?
Tel. serviciu?
Tel. mobil
 
Informaţie financiară
Surse lunare de venit (MDL) Salariu
Venituri ale altor membri ai familiei
Transferuri din străinatate
Alte venituri
 
Scopul şi condiţiile finanţării
Scopul Bunul/serviciul solicitat spre finanţare
Furnizorul bunului/serviciului
Descrierea automobilului Marca/model
Anul producerii
 
Condiţii Preţul bunului/serviciului
Suma împrumutului solicitat
Termenul
Data de plată a creditului Alege data de plată (orice zi calendaristică)?
Credite, leasing, împrumuturi active ale familiei cît şi ale întreprinderilor în care deţineţi cota parte majoritară.
Instituţia financiară
Sold rămas
Valuta
Rata lunară
 
Existenţa bunurilor gajate
Alte
În caz că nu sînteţi beneficiarul direct al împrumutului, rugăm să indicaţi beneficiarul: Nume, Prenume
IDNP
În caz că sunteţi o persoană expusă politic, rugăm să indicaţi:
Consimţămîntul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal

Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către ÎM „Credit Rapid” SRL, (IDNO) 1008600036589, cu sediul în mun. Chisinău, str. Socoleni, 1, în scopul verificării veridicității informației din documentele prezentate de către mine sau alte persoane, după cum urmează:IDNP, numele și prenumele, patronimicul, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, imaginea grafică (fotografia), situația familială, datele personale ale membrilor familiei, datele din certificatul de înmatriculare, situația economică și fianciară, datele privind bunurile mobile si imobile deținute, datele bancare, semnătura, numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa (domiciliul/reședinta), adresa de e-mail, profesia și locul de munca, obișnuințele/preferințele/comportamentul, caracteristicile fizice.

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate în acest formular precum şi documentele anexate sunt complete, exacte și corecte. Prezentul consimțământ cu privire la verificarea datelor cu caracter personal este acordat la etapa înaintării cererii de finanțare pentru o singură dată, iar în caz de încheiere a contractului pentru toată perioada de executare a contractului, iar în acest sens ofer deținătorului de date să acceseze datele de la deținători ai sistemelor informaționale.

Data:
Semnătura:
Buletinul de identitate
Atașați buletinul de identitate
Atașați buletinul de identitate
Introduceţi codul prezentat în imagine
Transmite
Copyright © Credit Rapid 2009—2019