Site-ul nostru folosește 🍪 cookies. Află mai multe.
Setări
Ai nevoie de credit?
Decizia privind contractarea unui credit de consum este una complexă, care trebuie bine gândită și luată asumat în condițiile unor oferte de creditare transparente și clare. Din acest motiv, atât Credit Rapid cât și consumatorii au un rol important de a asigura că decizia de a încheia un contract de credit se face în mod responsabil.

Un contract de credit pentru consumatori este un contract prin care un creditor acordă sau se angajează să acorde unui consumator un credit sub forma de amânare la plată.

Ce termeni trebuie să cunoști atunci
când vrei să închei un contract de credit?
Rata dobânzii
Rată a dobânzii exprimată ca procent fix sau flotant, aplicată anual sumei creditului.
Comision
Remunerație procentuală sau fixă primită pentru serviciile prestate.
Rata lunară
Partea eșalonată care urmează a fi achitată (vărsată) lunar, la un termen fixat în prealabil, în contul unei datorii.
Costul total al creditului
Toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele și orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit și care sunt cunoscute de creditor, cu excepția taxelor notariale.
Grafic de plăți
Informația cu privire la sumele şi datele (perioadele) de plată ce revin debitorului (consumatorului) conform contractului de credit, care se coordonează între creditor şi debitor şi este parte integrantă a contractului de credit.
DAE
Dobânda Anuală Efectivă reprezintă costul total al creditului pentru consumator exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului. DAE include toate costurile unui credit: dobânda ce urmează a fi plătită și comisioanele aferente (comision de acordare, de gestionare etc.), cu excepția penalităților pentru întârzierea plăților, pe care le exprimă într-o singură cifră.
Durata creditului
Durata de timp sau data convenită între debitor (consumator) și craeditor (în cazul nostru OCN Credit Rapid SRL) pentru restituirea creditului.
Cum se calculează DAE
.......legend
Dacă această formulă vă pare prea complicată, vă anunțăm că nu sunteți singurii care cred astfel. DAE este aproape imposibil de calculat fără un instrument automatizat.

În toate ofertele de creditare prezentate de către OCN Credit Rapid, DAE este calculat și afișat atât în varianta soft de pe pagina de internet, cât și în cele prezentate pe suport de hârtie.

DAE reprezintă un instrument de comparație între produse financiare cu caracteristici identice, pentru a afla care ofertă de credit este mai avantajos din punct de vedere al costurilor.

Cheia utilizării DAE este calcularea lui pentru aceleași condiții de sumă a creditului, perioadă de rambursare, număr de rate și tip de dobândă, întrucât valoarea acestui indicator diferă sensibil în funcție de aceste variabile.
Exemplu
reprezentativ:
Suma creditului
10 000 USD
Comision de acordare
200 USD
Rata dobânzii
10%
Termen
20 luni
40 luni
60 luni
Rata lunară
545 USD
295 USD
212 USD
DAE
13,13 %
11,87 %
11,43 %
Supraplată
1100 USD
2000 USD
2920 USD
Termen 20 luni 40 luni 60 luni
Rata lunară 545 USD 295 USD 212 USD
DAE 13,13 % 11,87 % 11,43 %
Supraplată 1100 USD 2000 USD 2920 USD
De notat însă, că nu întotdeauna DAE mai mic înseamnă și cheltuieli mai mici! Spre exemplu: odată cu majorarea termenului creditului, DAE scade, dar crește valoarea totală a creditului, respectiv se achită mai mult.
Riscul financiar sau riscul pierderii sau diminuării veniturilor
Există probabilitatea că pe parcursul derulării contractului de credit, veniturile voastre să crească sau să se diminueze, ca urmare a unor evenimente ce îți pot afecta câștigurile. Este important atunci când alegeți perioada creditului și rata lunară să prevedeți, în limita posibilităților, astfel de situații.
Riscul valutar (în cazul contractelor în valută străină)
În cazul contractării unui credit în valută (Dolari SUA sau EURO), variația (riscul valutar) aferent micșorării / deprecierii cursului valutar va fi suportat de către Creditor, iar cel al majorării / aprecierii cursului valutar de către Debitor.
Riscul dobânzii flotante
În cazul creditelor cu dobândă flotantă există riscul creșterii ratei dobânzii care va duce la creșterea ratei lunare, și respectiv v-ar putea afecta capacitatea de plată. În cazul creditelor de la Credit Rapid vă bucurați de avantajul unei rate a dobânzii fixă.